Plewińscy NCK 2021 06 09 Home
Wojciech Plewiński, Katarzyna Wierzbowska-Slaska, Maciej Plewiński

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

Maciej Plewiński 2

Wojciech Plewiński 3

Wojciech Plewiński 4

5

6

7

8

9

10

Wojciech Plewiński 11

12

13

14

Danuta Węgiel 15

Danuta Węgiel 16

Katarzyna Wierzbowska-Slaska, Wojciech Plewiński 17

Maciej Plewiński, Katarzyna Wierzbowska-Slaska 18

19

20

21

22

Katarzyna Wierzbowska-Slaska, Wojciech Plewiński 23

24

25

26

27

28

29

Katarzyna Wierzbowska-Slaska, Wojciech Plewiński 30

Wojciech Plewiński 31

32

Wojciech Plewiński 33

Maciej Plewiński 34

Maciej Plewiński 35

36

37

38

Danuta Węgiel 39

40

Wojciech Plewiński 41

42

43

44

45

Wojciech Plewiński 46

47

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl