Nagroda Tischnera NCK 2021 11 25 Home
Gala wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włšcza/wyłšcza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dominika Kozłowska 13

Jolanta Kogut 14

Wojciech Bonowicz 15

16

17

18

19

Jolanta Kogut, Łukasz Tischner 20

Łukasz Tischner 21

Łukasz Tischner 22

23

24

Jerzy Illg 25

Dominika Kozłowska 26

27

28

Łukasz Lamża 29

30

Wojciech Bonowicz 31

32

Jerzy Illg 33

34

35

36

37

38

Adam Boniecki 39

Adam Boniecki 40

Adam Boniecki 41

42

Jolanta Kogut 43

44

45

46

47

Jolanta Kogut 48

Janusz Poniewierski 49

Jolanta Kogut 50

Adam Boniecki 51

Jolanta Kogut 52

Jolanta Kogut 53

54

55

Dominika Kozłowska 56

Dominika Kozłowska 57

58

Adam Boniecki 59

Dominika Kozłowska 60

TomᚠHalík 61

Adam Boniecki 62

63

Łukasz Lamża 64

Łukasz Lamża 65

Adam Boniecki 66

67

68

Dominika Kozłowska 69

Adam Boniecki 70

Dominika Kozłowska 71

Adam Boniecki 72

Adam Boniecki 73

TomᚠHalík 74

Karol Tarnowski 75

76

77

78

79

80

81

Adam Boniecki, TomᚠHalík 82

83

TomᚠHalík 84

TomᚠHalík 85

TomᚠHalík 86

TomᚠHalík 87

TomᚠHalík 88

TomᚠHalík 89

TomᚠHalík 90

TomᚠHalík 91

Adam Boniecki 92

Dominika Kozłowska 93

TomᚠHalík 94

95

TomᚠHalík 96

Adam Boniecki 97

TomᚠHalík 99

Jolanta Kogut 100

Łukasz Lamża 101

Łukasz Lamża 102

Łukasz Lamża 103

Łukasz Lamża 104

Łukasz Lamża 105

Jolanta Kogut 106

Łukasz Lamża, Jolanta Kogut 107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Łukasz Lamża, Adam Boniecki 117

TomᚠHalík, Łukasz Lamża, Adam Boniecki 118

Łukasz Lamża, Adam Boniecki 119

120

Adam Boniecki 121

Adam Boniecki 122

Łukasz Lamża 123

124

Adam Boniecki 125

Dominika Kozłowska 126

Adam Boniecki 127

128

129

Adam Boniecki 130

TomᚠHalík, Adam Boniecki 131

TomᚠHalík, Adam Boniecki 132

Dominika Kozłowska 133

Adam Boniecki 134

135

Adam Boniecki 136

Dominika Kozłowska, Jolanta Kogut 137

Jolanta Kogut 138

TomᚠHalík 139

140

Karol Tarnowski 141

Karol Tarnowski 142

Janusz Poniewierski 143

Dominika Kozłowska, Karol Tarnowski 144

Dominika Kozłowska, Karol Tarnowski 145

146

147

Karol Tarnowski, Janusz Poniewierski 148

Karol Tarnowski, Janusz Poniewierski 149

Łukasz Lamża 150

151

Jolanta Kogut 152

Adam Boniecki 153

Łukasz Lamża 154

Adam Boniecki 155

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl