Mesjasz Händel Filharmonia Krk 2021 12 19      koncert próba Home
Capella Cracoviensis, Chór Filharmonii Krakowskiej
Jan Tomasz Adamus, Samuel Marino, Yana Hurtova, James Geer, Peter Harvey

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , w³¹cza/wy³¹cza przesuwanie zdjêæ. Dotkniêcie ekranu zatrzymuje.

.

Capella Cracoviensis 1

Robert Bachara 2

Robert Bachara 3

4

Zofia Wojniakiewicz 5

Chór Filharmonii Krakowskiej 6

Jan Tomasz Adamus 7

Jan Tomasz Adamus 8

9

Yana Hurtova 10

11

James Geer 12

13

James Geer 14

Chór Filharmonii Krakowskiej 15

Chór Filharmonii Krakowskiej 16

Peter Harvey 17

Yana Hurtova 18

Yana Hurtova 19

Yana Hurtova 20

Yana Hurtova 21

Chór Filharmonii Krakowskiej 22

Chór Filharmonii Krakowskiej 23

Yana Hurtova 24

25

Chór Filharmonii Krakowskiej 26

Chór Filharmonii Krakowskiej 27

Chór Filharmonii Krakowskiej 28

Chór Filharmonii Krakowskiej 29

Chór Filharmonii Krakowskiej 30

Peter Harvey 31

Samuel Marino 32

33

Samuel Marino 34

Samuel Marino 35

Samuel Marino 36

Samuel Marino 37

James Geer, Jan Tomasz Adamus 38

James Geer, Jan Tomasz Adamus 39

Yana Hurtova, Samuel Marino 40

Samuel Marino 41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Chór Filharmonii Krakowskiej 51

52

53

54

55

Samuel Marino, Yana Hurtova 56

57

58

Samuel Marino, Yana Hurtova 59

60

Samuel Marino 61

62

Jan Tomasz Adamus, Samuel Marino, Yana Hurtova 63

Jan Tomasz Adamus, Samuel Marino, Yana Hurtova 64

Jan Tomasz Adamus 65

Jan Tomasz Adamus, Peter Harvey 66

67

Chór Filharmonii Krakowskiej 68

69

Jan Tomasz Adamus 70

Jan Tomasz Adamus 71

Jan Tomasz Adamus 72

73

74

Peter Harvey 75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Chór Filharmonii Krakowskiej 85

Chór Filharmonii Krakowskiej 86

Chór Filharmonii Krakowskiej 87

88

89

Jacek Dumanowski 90

Jacek Dumanowski 91

92

93

94

95

Jacek Dumanowski 96

97

98

99

Zofia Wojniakiewicz 100

Zofia Wojniakiewicz 101

102

Jan Tomasz Adamus 103

104

Marcin Œwi¹tkiewicz, Jan Tomasz Adamus 105

106

107

Powrót na górê Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl