Krystian Lupa ICE 2021 11 17 Home
Katarzyna Janowska, Kwartet Galicyjski Open Eyes Art Festival

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

Jerzy Hausner 2

3

Jerzy Hausner 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kwartet Galicyjski 15

Katarzyna Janowska 16

Kwartet Galicyjski 17

Kwartet Galicyjski 18

19

Kwartet Galicyjski, Katarzyna Janowska 20

Kwartet Galicyjski, Katarzyna Janowska 21

Kwartet Galicyjski, Katarzyna Janowska 22

23

24

Kwartet Galicyjski, Katarzyna Janowska 25

26

Katarzyna Janowska 27

Kwartet Galicyjski 28

Kwartet Galicyjski 29

30

31

Krystian Lupa 32

Krystian Lupa 33

Krystian Lupa 34

Krystian Lupa 35

Krystian Lupa 36

37

Krystian Lupa 38

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 39

Krystian Lupa 40

41

42

Krystian Lupa 43

Krystian Lupa 44

Krystian Lupa 45

46

47

Krystian Lupa 48

Krystian Lupa 49

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 50

51

Katarzyna Janowska 52

53

54

Joanna Kiełbasa 55

56

Krystian Lupa 57

Kwartet Galicyjski 58

Krystian Lupa 59

Krystian Lupa 60

61

62

Kwartet Galicyjski 63

64

65

Gabriela Szczepaniak 66

67

68

Krystian Lupa 69

Krystian Lupa 70

Krystian Lupa 71

Katarzyna Janowska 72

Joanna Kiełbasa, Martyna Bulzak 73

Krystian Lupa 74

Krystian Lupa 75

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 76

Krystian Lupa 77

78

Krystian Lupa 79

Katarzyna Janowska 80

Katarzyna Janowska 81

Krystian Lupa 82

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 83

84

Krystian Lupa 85

Krystian Lupa 86

87

88

Krystian Lupa 89

90

Krystian Lupa 91

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 92

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 93

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska 94

95

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska, Kwartet Galicyjski 96

Krystian Lupa, Katarzyna Janowska, Kwartet Galicyjski 97

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl