Werner Lubos Tarnowskie Góry 2021 09 09 Home
60 lat twórczości. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela, ACOUSTIC QUARTET Aukso

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sebastian Mendrok 10

11

Werner Lubos 12

Werner Lubos 13

Werner Lubos 14

15

16

17

18

19

Teodor Segiet 20

Hanna Staniczek 21

22

23

24

25

26

27

28

29

Stanisław Zając 30

31

32

Arkadiusz Czech 33

Arkadiusz Czech 34

Arkadiusz Czech 35

Arkadiusz Czech 36

37

Sebastian Mendrok, Arkadiusz Czech 38

39

Sebastian Mendrok, Werner Lubos 40

Sebastian Mendrok, Werner Lubos 41

Sebastian Mendrok, Werner Lubos 42

43

44

Werner Lubos 45

Werner Lubos 46

47

48

Werner Lubos 49

50

51

52

53

54

55

56

Sebastian Mendrok 57

Sebastian Mendrok 58

Hanna Staniczek 59

Sebastian Mendrok 60

Zofia Krzykowska 61

62

63

64

Sebastian Mendrok 65

66

67

68

69

Ewa Sidor 70

71

72

73

Ewa Sidor 74

Marcin Sidor 75

76

Marcin Sidor 77

Werner Lubos 78

Marcin Sidor 79

80

81

Ewa Sidor 82

83

84

85

86

87

88

89

Jacek Kurek 90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Zofia Krzykowska 106

Zofia Krzykowska 107

Zofia Krzykowska 108

109

110

111

Arkadiusz Czech 112

Arkadiusz Czech 113

114

Werner Lubos 115

Werner Lubos 116

Werner Lubos 117

Arkadiusz Czech 118

Sebastian Mendrok, Werner Lubos 119

Werner Lubos 120

Beata Kiszel 121

122

Beata Cieślak 123

124

Werner Lubos 125

Werner Lubos 126

Werner Lubos 127

Werner Lubos 128

129

Werner Lubos 130

Werner Lubos 131

Werner Lubos 132

Werner Lubos 133

134

135

136

Beata Kiszel 137

Beata Cieślak 138

139

140

Beata Cieślak 141

142

143

Beata Kiszel 144

145

Beata Kiszel 146

147

148

149

150

Jowisz
151

ma księżyce
152

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl