Pijarska 5 Piwnica Powszechna 2021 11 12     Od 2012: slajdy linki Home
Kluby Tygodnika Powszechnego

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

Marcin Pera 8

9

10

11

Dorota Nalepka 12

13

Anna Kozłowska 14

15

16

17

Juliusz Osterwa
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Marcin Pera 33

Maria Osterwa-Czekaj 34

Maria Osterwa-Czekaj 35

Maria Osterwa-Czekaj 36

Maria Osterwa-Czekaj 37

Bożena Urbańczyk 38

Michał Waligórski 39

Henryk Woźniakowski 40

Henryk Woźniakowski 41

42

43

44

Henryk Woźniakowski 45

Henryk Woźniakowski 46

Anna Niżegorodcew 47

48

49

50

Monika Reszczyńska 51

52

53

54

55

Barbara Niedźwiedzka 56

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl