Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego, Pijarska 5 2021 10 15 Home

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

Dorota Nalepka, Bożena Urbańczyk, Wioletta Kaźmierczak 4

Dorota Nalepka 5

6

Wioletta Kaźmierczak 7

Dorota Nalepka 8

9

10

11

Ewa Jasionek 12

Adam Boniecki, Ewa Jasionek 13

Ewa Jasionek, Adam Boniecki 14

Adam Boniecki 15

Kazimierz Urbańczyk, Joanna Rózga 16

Ewa Jasionek, Adam Boniecki 17

Ewa Jasionek, Adam Boniecki 18

Wioletta Kaźmierczak 19

Adam Boniecki 20

Adam Jasionek 21

Bożena Urbańczyk 22

Piotr Sikora, Karol Tarnowski 23

Dorota Nalepka 24

Wioletta Kaźmierczak 25

26

27

28

29

Artur Sporniak 30

Artur Sporniak 31

Artur Sporniak 32

Piotr Sikora, Artur Sporniak 33

Piotr Sikora 34

Artur Sporniak 35

Artur Sporniak 36

Karol Tarnowski, Artur Sporniak 37

38

Paweł Stachowiak 39

Adam Jasionek 40

Anna Dziurdzikowska, Piotr Sikora 41

42

Karol Tarnowski, Adam Boniecki 43

Karol Tarnowski, Adam Boniecki 44

Karol Tarnowski 45

Anna Dziurdzikowska 46

Anna Dziurdzikowska 47

Zegar Stomma i telewizor Mieczysław
48

Karol Tarnowski, Artur Sporniak 49

50

51

Paweł Stachowiak 52

Adam Boniecki 53

Piotr Sikora 54

Karol Tarnowski, Piotr Sikora 55

Karol Tarnowski 56

Marcin Pera 57

Karol Tarnowski, Kazimierz Urbańczyk, Marcin Pera 58

Anna Dziurdzikowska, Adam Boniecki 59

Bożena Urbańczyk 60

Paweł Stachowiak, Dorota Nalepka, Artur Sporniak 61

Dorota Nalepka 62

Piotr Sikora, Paweł Stachowiak 63

64

65

Marcin Pera 66

Marcin Pera 67

Marcin Pera 68

Marcin Pera 69

70

71

Anna Dziurdzikowska, Adam Boniecki 72

Marcin Pera 73

Marcin Pera 74

Marcin Pera 75

Anna Dziurdzikowska 76

Anna Dziurdzikowska, Adam Boniecki 77

Adam Boniecki 78

Bożena Urbańczyk 79

Kazimierz Urbańczyk 80

Marcin Pera 81

Bożena Urbańczyk 82

Bożena Urbańczyk 83

Bożena Urbańczyk 84

85

Anna Dziurdzikowska, Adam Boniecki 86

Bożena Urbańczyk, Kazimierz Urbańczyk 87

88

Dorota Nalepka, Artur Sporniak 89

Anna Dziurdzikowska, Adam Boniecki 90

Anna Dziurdzikowska, Adam Boniecki 91

Wioletta Kaźmierczak 92

Wioletta Kaźmierczak 93

Artur Sporniak 94

95

96

97

98

99

Marcin Pera 100

Adam Jasionek 101

Kazimierz Urbańczyk 102

Piotr Magosz 103

104

105

106

Marcin Pera 107

Joanna Rózga 108

109

110

Bożena Urbańczyk 111

Adam Boniecki 112

Eugenia Malik 113

Artur Sporniak 114

Marcin Pera 115

Joanna Rózga 116

117

118

119

Dorota Nalepka 120

Anna Dziurdzikowska 121

Karol Tarnowski 122

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 123

Ewa Jasionek, Piotr Sikora 124

125

126

Ewa Jasionek, Piotr Sikora 127

Marcin Pera 128

Marcin Pera 129

130

131

Karol Tarnowski 132

Piotr Sikora 133

134

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl