Zygmunt Krauze 2021 12 16 Wcześniejsze zdjęcia profesora Home
60-lecie pracy twórczej
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
Lutosławski Piano Duo, Kwartet Śląski
Tren pamięci Krzysztofa Pendereckiego, One Piano Eight Hands

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Emilia Sitarz 22

Emilia Sitarz 23

Emilia Sitarz 24

Emilia Sitarz 25

Zygmunt Krauze 26

Zygmunt Krauze 27

Zygmunt Krauze 28

Zygmunt Krauze 29

Zygmunt Krauze 30

Róża Światczyńska 31

Róża Światczyńska 32

Zygmunt Krauze 33

34

Elżbieta Penderecka 35

Elżbieta Penderecka 36

Elżbieta Penderecka 37

Elżbieta Penderecka 38

Elżbieta Penderecka 39

40

41

Róża Światczyńska 42

Róża Światczyńska 43

Róża Światczyńska 44

Róża Światczyńska 45

Lutosławski Piano Duo 46

Emilia Sitarz 47

Bartek Wąsik 48

Lutosławski Piano Duo 49

Emilia Sitarz 51

Bartek Wąsik 52

Emilia Sitarz 53

Emilia Sitarz 54

Emilia Sitarz 55

Emilia Sitarz 56

Emilia Sitarz 57

Bartek Wąsik 58

Bartek Wąsik 59

Emilia Sitarz 60

Emilia Sitarz 61

Bartek Wąsik 62

Bartek Wąsik 63

Emilia Sitarz 64

Emilia Sitarz 65

Emilia Sitarz 66

Lutosławski Piano Duo 67

68

69

70

71

Dorota Szwarcman 72

Dorota Szwarcman 73

74

Joanna Wnuk-Nazarowa 75

Joanna Wnuk-Nazarowa 76

77

78

79

Elżbieta Penderecka 80

Elżbieta Penderecka 81

Joanna Wnuk-Nazarowa 82

Joanna Wnuk-Nazarowa, Elżbieta Penderecka 83

Joanna Wnuk-Nazarowa, Elżbieta Penderecka 84

Zygmunt Krauze 85

Zygmunt Krauze 86

87

88

Kwartet Śląski 89

Kwartet Śląski 90

Kwartet Śląski 91

Kwartet Śląski 92

Arkadiusz Kubica 93

Szymon Krzeszowiec 94

Piotr Janosik 95

Piotr Janosik 96

Łukasz Syrnicki 97

Arkadiusz Kubica 98

Kwartet Śląski 99

Arkadiusz Kubica 100

Piotr Janosik 101

Szymon Krzeszowiec 102

103

Kwartet Śląski 104

Łukasz Syrnicki 105

Łukasz Syrnicki 106

107

108

109

Emilia Sitarz 110

111

112

Emilia Sitarz 113

Emilia Sitarz 114

Bartek Wąsik 115

116

Bartek Wąsik 117

Emilia Sitarz 118

Bartek Wąsik 119

Emilia Sitarz 120

Emilia Sitarz 121

Emilia Sitarz 122

Emilia Sitarz 123

Emilia Sitarz 124

Emilia Sitarz 125

Emilia Sitarz 126

Emilia Sitarz 127

Szymon Krzeszowiec 128

129

Bartek Wąsik 130

Bartek Wąsik 131

132

Emilia Sitarz 133

134

135

136

137

Emilia Sitarz 138

Emilia Sitarz 139

Emilia Sitarz 140

141

142

Zygmunt Krauze 143

Zygmunt Krauze 144

Zygmunt Krauze 145

Zygmunt Krauze 146

Zygmunt Krauze 147

148

Elżbieta Penderecka, Zygmunt Krauze 149

Elżbieta Penderecka, Zygmunt Krauze 150

Elżbieta Penderecka, Zygmunt Krauze 151

152

Zygmunt Krauze, Arkadiusz Kubica 153

154

155

156

157

158

159

160

161

Emilia Sitarz 162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

Emilia Sitarz, Zygmunt Krauze 176

177

Zygmunt Krauze 178

Zygmunt Krauze 179

Zygmunt Krauze, Emilia Sitarz 180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Róża Światczyńska 190

191

Zygmunt Krauze 192

Zygmunt Krauze 193

Zygmunt Krauze 194

Zygmunt Krauze 195

Szymon Krzeszowiec 196

Szymon Krzeszowiec 197

198

Dorota Szwarcman 199

200

201

Elżbieta Penderecka, Zygmunt Krauze 202

Elżbieta Penderecka, Zygmunt Krauze 203

204

Elżbieta Penderecka, Szymon Krzeszowiec 205

Szymon Krzeszowiec 206

Szymon Krzeszowiec 207

Joanna Wnuk-Nazarowa, Zygmunt Krauze 208

Małgorzata Małaszko-Stasiewicz 209

210

Zygmunt Krauze, Arkadiusz Kubica 211

Joanna Wnuk-Nazarowa, Emilia Sitarz 212

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl