Opera Rara Cricoteka, 2021 02 07 Home
Vanitas, Just,   Tomasz Cyz, Natalia Kawałek
Magdalena Łukawska – sopran, Katarzyna Guran – sopran, Joanna Stawarska – sopran, Zuzanna Hwang – sopran, Dorota Dwojak-Tlałka – alt, Agata Flondro – alt, Aneta Dumanowska – altówka, Konrad Górka – wiolonczela, Rafał Tyliba perkusja

.

1

2

3

David Lang Just 1981
4

5

6

7

8

Konrad Górka 9

10

11

Rafał Tyliba 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Natalia Kawałek 27

28

Tomasz Cyz 29

30

31

Natalia Kawałek 32

33

34

35

Olga Brzezińska 36

37

38

39

Konrad Górka 40

41

42

43

Czy to jest Michał Pepol?
44

45

Marzena Lubaszka 46

47

Olga Brzezińska 48

49

Natalia Kawałek 50

51

52

53

Tomasz Cyz 54

Tomasz Cyz 55

Natalia Kawałek 56

Natalia Kawałek 57

Natalia Kawałek 58

59

Natalia Kawałek 60

61

62

63

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl