ks. prof. Michał Heller PAU 2021 10 28, 29 Home
ŚLADAMI ARCYBISKUPA ŻYCIŃSKIEGO, FILOZOFIA, NAUKA, TEOLOGIA, KULTURA, W dziesiątą rocznicę śmierci

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

Janusz Mączka 3

4

5

6

7

Wojciech Grygiel 8

9

Janusz Mączka 10

11

12

13

14

15

16

17

Ks. Prof. Michał Heller 18

Ks. Prof. Michał Heller 19

Ks. Prof. Michał Heller 20

Ks. Prof. Michał Heller 21

Ks. Prof. Michał Heller 22

Ks. Prof. Michał Heller 23


Sławkowska
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Ks. Prof. Michał Heller 34

Ks. Prof. Michał Heller 35

Abp Prof. Stanisław Budzik 36

Ks. Prof. Michał Heller 37

38

Abp Prof. Stanisław Budzik 39

Abp Prof. Stanisław Budzik 40

Wojciech Grygiel 41

Wojciech Grygiel 42

Bogdan Dembiński 43

Ks. Prof. Michał Heller 44

Wojciech Grygiel, Ks. Prof. Michał Heller 45

Wojciech Grygiel, Ks. Prof. Michał Heller 46

Wojciech Grygiel, Ks. Prof. Michał Heller 47

48

Abp Prof. Stanisław Budzik 49

Ks. Prof. Michał Heller 50

Ks. Prof. Michał Heller 51

52

Wojciech Grygiel 53

54

55

Janusz Mączka 56

Janusz Mączka 57

Janusz Mączka 58

Wojciech Grygiel 59

Janusz Mączka 60

Wojciech Grygiel 61

Janusz Mączka 62

63

Janusz Mączka 64

65

Janusz Mączka 66

67

Janusz Mączka 68

Janusz Mączka 69

70

Janusz Mączka 71

72

Ks. Prof. Michał Heller 73

Ks. Prof. Michał Heller 74

Bogdan Dembiński 75

Ks. Prof. Michał Heller 76

Ks. Prof. Michał Heller 77

Ks. Prof. Michał Heller 78

Ks. Prof. Michał Heller 79

Ks. Prof. Michał Heller 80

Ks. Prof. Michał Heller 81


91

92

93

Leszek Sokołowski 94

Bogdan Dembiński 95

Ks. Prof. Michał Heller 96

Ks. Prof. Michał Heller 97

Ks. Prof. Michał Heller 98

Wojciech Grygiel, Bogdan Dembiński 99

Zbigniew Liana 100

Ks. Prof. Michał Heller 101

102

Ks. Prof. Michał Heller 103

Wojciech Grygiel 104

Wojciech Grygiel 105

106

107

108

Ks. Prof. Michał Heller 109

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl