2021 09 26 Home

1256

1315
grób miał ponad 40 lat, przewrócona tablica chyba mniej niż 20 lat, chyba była później zrobiona niż po pogrzebie matki