dr hc UJ Olga Tokarczuk 2021 10 07 Home

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Andrzej Zoll 1

2

3

Wojciech Ligęza 4

Zofia Zarębianka 5

Olga Tokarczuk 6

Olga Tokarczuk 7

8

Rektor Wojciech Nowak 9

10

11

12

13

14

15

16

Olga Tokarczuk 17

Olga Tokarczuk 18

Olga Tokarczuk 19

Olga Tokarczuk 20

Olga Tokarczuk 21

Olga Tokarczuk 22

23

24

25

Rektor Jacek Popiel 26

27

Olga Tokarczuk 28

Olga Tokarczuk 29

Ryszard Nycz 30

Ryszard Nycz 31

Ryszard Nycz 32

Olga Tokarczuk 33

Olga Tokarczuk 34

Olga Tokarczuk 35

Ryszard Nycz 36

Olga Tokarczuk 37

38

39

40

Rektor Jacek Popiel 41

Olga Tokarczuk 42

Olga Tokarczuk 43

Olga Tokarczuk 44

Ryszard Nycz 45

46

47

48

Rektor Jacek Popiel 49

50

51

Olga Tokarczuk 52

Ryszard Nycz 53

54

55

Olga Tokarczuk 56

Olga Tokarczuk 57

58

Jarosław Fazan 59

Jarosław Fazan 60

Olga Tokarczuk 61

Olga Tokarczuk 62

63

64

65

66

Olga Tokarczuk 67

Olga Tokarczuk 68

Rektor Jacek Popiel 69

Rektor Jacek Popiel 70

Jarosław Fazan 71

Olga Tokarczuk 72

Olga Tokarczuk 73

Olga Tokarczuk 74

75

Olga Tokarczuk 76

Olga Tokarczuk 77

Rektor Jacek Popiel 78

Olga Tokarczuk 79

Olga Tokarczuk 80

Olga Tokarczuk 81

82

Olga Tokarczuk 83

Olga Tokarczuk 84

Olga Tokarczuk 85

86

87

88

89

90

91

Dorota Segda 92

Dorota Segda 93

Dorota Segda 94

Dorota Segda 95

96

97

98

99

Olga Tokarczuk 100

Olga Tokarczuk 101

Rektor Jacek Popiel 102

Olga Tokarczuk 103

Olga Tokarczuk 104

Olga Tokarczuk 105

106

Olga Tokarczuk 107

Olga Tokarczuk, Rektor Jacek Popiel 108

Olga Tokarczuk, Rektor Jacek Popiel 109

110

Olga Tokarczuk 111

Olga Tokarczuk, Rektor Jacek Popiel 112

Olga Tokarczuk 113

Olga Tokarczuk, Rektor Jacek Popiel 114

Olga Tokarczuk 115

Dorota Segda 116

Zofia Zarębianka 117

118

119

Ryszard Nycz 120

Ryszard Nycz, Marta Wyka 121

Ryszard Nycz, Marta Wyka 122

Ryszard Nycz, Marta Wyka 123

Ryszard Nycz, Marta Wyka 124

Ryszard Nycz, Marta Wyka 125

Olga Tokarczuk 126

Olga Tokarczuk 127

Olga Tokarczuk 128

Olga Tokarczuk 129

Olga Tokarczuk 130

Piotr Krasnowolski 131

Piotr Krasnowolski 132

Olga Tokarczuk 133

Olga Tokarczuk 134

Olga Tokarczuk 135

Joanna Zach 136

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl