Dni Tischnerowskie Collegium Witkowskiego 2021 10 15 Home
Adam Woronowicz, Wojciech Bonowicz, Paweł Rojek

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

Collegium Witkowskiego 2

3

Collegium Witkowskiego 4

5

Wojciech Bonowicz, Adam Woronowicz 6

Wojciech Bonowicz, Adam Woronowicz 7

Adam Woronowicz 8

Wojciech Bonowicz, Adam Woronowicz 9

Wojciech Bonowicz, Adam Woronowicz 10

11

Adam Woronowicz 12

13

Maria Karolczak 14

Maria Karolczak 15

Adam Woronowicz 16

Wojciech Bonowicz 17

Agnieszka Foryś 18

Adam Woronowicz 19

Paweł Rojek 20

Adam Woronowicz 21

Adam Woronowicz 22

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl