DEWOG Zabrze 2021 05 23 Home
1928 – 1931, projekt Alberta Jaegera i Hugona Leipzigera, Deutsche Wohnungsfürsorgegesellschaft, styl Neues Bauen, powstało w wyniku braku mieszkań, na skutek emigracji wielu rodzin z przyznanej Polsce części Górnego Śląska źródło

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Kościół św Józefa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Stadion
87

88

89

90

91

Powrót na górę Strony ↑
Home, adamwalanus.pl