Linia 16.8044E,52.34994N 2016 06 02 2021 02 18 Home
Komorniki pod Poznaniem, ul. Szkolna/Malinowskiego nad A2

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Powrót na górę Strony ↑
Home, adamwalanus.pl