Żory, Biblioteka, sobota, niedziela 2020 09 12 Muzeum Ognia Home
Otwarcie nowej siedziby; sobota:
Przemysław Czapliński, Ryszard Koziołek, Tadeusz Sławek
Joanna Kuciel - Frydryszak, Aleksander Kaczorowski, Katarzyna Kubisiowska
Sylwia Chutnik, Mikołaj Łoziński, Aleksandra Wojtaszek
niedziela:
Aleksandra Lipczak, Mirosław Wlekły, Michał Olszewski,
Wojciech Bonowicz, Jarosław Mikołajewski, Magdalena Kicińska,
Szczepan Twardoch, Artur Madaliński
Koncert Alony Szostak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tadeusz Sławek 11

12

13

14

15

Ryszard Koziołek 16

Ryszard Koziołek 17

Tadeusz Sławek 18

Tadeusz Sławek 19

20

Aleksandra Zawalska-Hawel 21

Ryszard Koziołek 22

Aleksandra Zawalska-Hawel 23

Dorota Nalepka 24

25

Ryszard Koziołek, Tadeusz Sławek 26

Joanna Płoska 27

Katarzyna Kubisiowska 28

Artur Madaliński 29

Marcin Pera 30

Tadeusz Sławek 31

Tadeusz Sławek 32

33

Przemysław Czapliński 34

Przemysław Czapliński 35

Przemysław Czapliński 36

37

Ryszard Koziołek 38

Tadeusz Sławek 39

Katarzyna Kubisiowska 40

Katarzyna Kubisiowska 41

Tadeusz Sławek 42

43

44

45

Ryszard Koziołek 46

Aleksandra Zawalska-Hawel 47

Wojciech Bonowicz 48

49

50

Ewa Jasionek 51

Wojciech Bonowicz 52

53

54

Przemysław Czapliński 55

56

Wojciech Bonowicz 57

Aleksandra Zawalska-Hawel 58

59

Ryszard Koziołek 60

61

Przemysław Czapliński 62

Tadeusz Sławek 63

Katarzyna Kubisiowska 64

Katarzyna Kubisiowska 65

66

67

Katarzyna Kubisiowska 68

Katarzyna Kubisiowska 69

Ryszard Koziołek 70

Ryszard Koziołek 71

Joanna Płoska 72

Ryszard Koziołek 73

Ryszard Koziołek 74

Ryszard Koziołek 75

76

77

78

79

80

81

Mirosław P. Jabłoński 82

83

84

85

Ewa Jasionek 86

Dorota Nalepka 87

Tadeusz Sławek, Dorota Nalepka 88

89

90

91

92

93

94

95

96

Katarzyna Kubisiowska 97

Katarzyna Kubisiowska 98

Katarzyna Kubisiowska 99

100

Adam Jasionek, Ryszard Koziołek 101

102

Krystyna Koziołek 103

Krystyna Koziołek 104

105

Adam Jasionek 106

Joanna Kuciel-Frydryszak, Katarzyna Kubisiowska 107

Joanna Kuciel-Frydryszak, Katarzyna Kubisiowska 108

Przemysław Czapliński, Wojciech Bonowicz 109

110

111

Wojciech Bonowicz 112

Katarzyna Kubisiowska 113

Katarzyna Kubisiowska 114

Tadeusz Sławek, Ewa Jasionek 115

Jacek Taran 116

Katarzyna Kubisiowska 117

Aleksandra Zawalska-Hawel 118

Katarzyna Kubisiowska 119

120

Aleksander Kaczorowski 121

Katarzyna Kubisiowska 122

Joanna Kuciel-Frydryszak 123

Aleksander Kaczorowski 124

Joanna Kuciel-Frydryszak 125

Joanna Kuciel-Frydryszak 126

Katarzyna Kubisiowska 127

Joanna Kuciel-Frydryszak 128

Mirosław P. Jabłoński 129

Wojciech Bonowicz 130

Adam Jasionek 131

Aleksander Kaczorowski 132

Aleksander Kaczorowski 133

Katarzyna Kubisiowska 134

Aleksander Kaczorowski, Katarzyna Kubisiowska, Joanna Kuciel-Frydryszak 135

Joanna Płoska 136

137

138

Aleksander Kaczorowski 139

Aleksander Kaczorowski 140

Mirosław P. Jabłoński, Katarzyna Kubisiowska 141

142

Sylwia Chutnik 143

Sylwia Chutnik 144

Sylwia Chutnik 145

146

Aleksandra Wojtaszek 147

Mikołaj Łoziński 148

149

150

Sylwia Chutnik 151

152

Sylwia Chutnik 153

154

Aleksandra Wojtaszek 155

Mikołaj Łoziński 156

Aleksandra Zawalska-Hawel 157

158

Mikołaj Łoziński 159

160

Sylwia Chutnik 161

Sylwia Chutnik 162

Sylwia Chutnik 163

Mikołaj Łoziński 164

Katarzyna Kubisiowska 165

Katarzyna Kubisiowska 166

Sylwia Chutnik 167

Katarzyna Kubisiowska 168

Sylwia Chutnik 169

Sylwia Chutnik 170

Sylwia Chutnik 171

172

Wojciech Bonowicz 173

Wojciech Bonowicz 174

Katarzyna Kubisiowska 175

Sylwia Chutnik 176

Artur Madaliński 177

178

179

Dorota Nalepka, Adam Jasionek 180

181

Mikołaj Łoziński 182

Mikołaj Łoziński 183

184

185

186

Aleksandra Zawalska-Hawel, Wojciech Bonowicz 187

188

Dorota Nalepka, Joanna Kuciel-Frydryszak 189

Ewa Jasionek, Wojciech Bonowicz, Adam Jasionek 190

Ewa Jasionek, Wojciech Bonowicz, Adam Jasionek 191

Kolacja
niedziela

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl