√2 dźwiękowo

    Nuta 0: . Nut jest 108, od C0-16.35Hz do B8-7.902kHz. Kolejne cyfry; 1, 2, ..., 9 - kolejne nuty. Dodana jest polifonia w postaci opóźnionej o jedną cyfrę i obniżonej o oktawę.

1 .