W lewo i prawo myszą lub palcem. Kapliczka Boga Ojca. Rozstrzelanym 1943.
← ← ← → → →     ← ← ← → → →     ← ← ← → → →