Roman Ingarden MOCAK 2020 09 22 Home
Władysław Stróżewski, Jan Woleński, Adam Zagajewski, Maria Anna Potocka

Maria Anna Potocka, Jan Woleński 1

Maria Woleńska 2

Maria Anna Potocka, Maria Woleńska 3

Maria Woleńska 4

Władysław Stróżewski 5

Władysław Stróżewski 6

7

Władysław Stróżewski 8

Jan Woleński, Władysław Stróżewski 9

Władysław Stróżewski 10

Władysław Stróżewski 11

Jan Woleński 12

13

14

15

Jan Woleński 16

17

Jan Woleński, Maria Anna Potocka, Władysław Stróżewski 18

Jan Woleński, Maria Anna Potocka 19

20

21

Krzysztof Ingarden 22

Krzysztof Ingarden 23

Adam Zagajewski 24

25

Adam Zagajewski 26

Adam Zagajewski 27

Krzysztof Ingarden, Adam Zagajewski 28

Władysław Stróżewski 29

Adam Zagajewski 30

Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 31

32

33

34

Dorota Nalepka 35

36

37

38

39

Maria Anna Potocka 40

Maria Woleńska, Adam Zagajewski 41

42

43

Adam Zagajewski 44

Jan Woleński 45

Maria Anna Potocka 46

47

48

Władysław Stróżewski 49

Adam Zagajewski 50

Adam Zagajewski 51

Adam Zagajewski 52

Władysław Stróżewski 53

Jan Woleński 54

Jan Woleński 55

Jan Woleński 56

Jan Woleński, Adam Zagajewski 57

Jan Woleński 58

Maria Anna Potocka 59

60

Adam Zagajewski 61

Władysław Stróżewski, Maria Anna Potocka 62

Jan Woleński, Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 63

Jan Woleński, Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 64

Jan Woleński 65

Leszek Sosnowski 66

67

Jan Woleński 68

Władysław Stróżewski 69

Paweł Rojek 70

Jan Woleński 71

Adam Zagajewski 72

Piotr Bartula 73

75

Krzysztof Ingarden 76

Dorota Nalepka 77

Krzysztof Ingarden 78

Krzysztof Ingarden 79

Krzysztof Ingarden 80

81

82

83

84

Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 85

Dorota Nalepka 86

Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 87

Ryszard Krynicki 88

Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 89

Adam Zagajewski, Władysław Stróżewski 90

Ryszard Krynicki 91

Dorota Nalepka, Piotr Bartula 92

Władysław Stróżewski 93

Maja Wodecka 94

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl