Capella Cracoviensis 2020 08 14 Home
KAPLICA BAROKOWA, UL. KOPERNIKA 19
Jolanta Kowalska-Pawlikowska sopran, Ilona Szczepańska Lena Poczykowska alt, Piotr Szewczyk Karol Kusz tenor, Marek Opaska bas, Seojin Kim Tomasz Góra skrzypce, Jacek Dumanowski altówka, Aleksandra Buczyńska wiolonczela, Łukasz Madej kontrabas, Paweł Gajewski Marian Magiera trąbka, Tomasz Sobaniec kotły

Jan Tomasz Adamus dyrygent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jan Tomasz Adamus 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jan Tomasz Adamus 20

21

22

23

Jan Tomasz Adamus 24

Jacek Dumanowski 25

Jacek Dumanowski 26

Jacek Dumanowski 27

Seojin Kim 28

Seojin Kim 29

30

31

32

Marian Magiera 33

34

35

36

37

Łukasz Madej 38

Łukasz Madej 39

Łukasz Madej 40

Seojin Kim 41

Jan Tomasz Adamus 42

Jan Tomasz Adamus 43

Jan Tomasz Adamus 44

45

46

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 47

Piotr Szewczyk, Lena Poczykowska 48

Piotr Szewczyk, Lena Poczykowska 49

Lena Poczykowska 50

Jan Tomasz Adamus, Piotr Szewczyk 51

Jan Tomasz Adamus, Piotr Szewczyk 52

Jan Tomasz Adamus 54

55

Lena Poczykowska 56

Jolanta Kowalska-Pawlikowska, Karol Kusz 57

Jan Tomasz Adamus 58

59

60

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 61

Aleksandra Buczyńska 62

Aleksandra Buczyńska 63

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 64

Jacek Dumanowski 65

Tomasz Góra, Łukasz Madej 66

Marek Opaska 67

68

69

Jan Tomasz Adamus 70

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 72

Seojin Kim, Tomasz Góra 73

Aleksandra Buczyńska 74

75

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 76

Lena Poczykowska 77

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 78

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 79

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 80

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 81

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 82

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 83

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 84

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 85

Łukasz Madej 86

87

Jan Tomasz Adamus, Jacek Dumanowski 88

Marek Opaska 89

90

Jan Tomasz Adamus 91

92

93

Jan Tomasz Adamus 94

95

Jan Tomasz Adamus 96

Jan Tomasz Adamus 97

Jan Tomasz Adamus 98

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 99

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 100

Paweł Gajewski 101

Seojin Kim, Tomasz Góra 102

Aleksandra Buczyńska 103

Aleksandra Buczyńska 104

105

Ilona Szczepańska 106

Tomasz Sobaniec 107

Aleksandra Buczyńska 108

Piotr Szewczyk 109

110

Ilona Szczepańska 111

Ilona Szczepańska 112

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 113

114

115

116

Tomasz Sobaniec 117

Lena Poczykowska 118

Jan Tomasz Adamus 119

Jan Tomasz Adamus 120

Jacek Dumanowski 121

Łukasz Madej 122

Łukasz Madej 123

Jan Tomasz Adamus 124

125

Lena Poczykowska 126

Ilona Szczepańska 127

Jan Tomasz Adamus 128

Piotr Szewczyk 129

Łukasz Madej, Aleksandra Buczyńska, Jolanta Kowalska-Pawlikowska 130

Jolanta Kowalska-Pawlikowska 131

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl