Zbigniew Makowski (1930-2019), Galeria Zderzak, Kraków, 2019 08 27    ok. 50 zdjęć Home
Rozwijanie Wielkiego Zwoju

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Marta Tarabuła 16

17

18

19

Marta Tarabuła 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Home