19. Dni Tischnerowskie, Akademia Sztuk Teatralnych, 2019 03 30    niemal 200 zdjęć 29 28 27 Home
GALA NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
o. Ludwik Wiœniewski, Łukasz Garbal, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak, Jerzy Owsiak,
ks. Adam Boniecki, Henryk WoŸniakowski, Jolanta Kogut
BESTER QUARTET

o. Ludwik Wiœniewski, Józef Puciłowski OP 2

o. Ludwik Wiœniewski, Józef Puciłowski OP 3

o. Ludwik Wiœniewski, Józef Puciłowski OP 4

5

o. Ludwik Wiœniewski, Józef Puciłowski OP 6

7

8

9

10

o. Ludwik Wiœniewski 11

o. Ludwik Wiœniewski 12

o. Ludwik Wiœniewski 13

Józef Puciłowski OP 14

o. Ludwik Wiœniewski 15

16

Wojciech Bonowicz 17

18

19

Agnieszka Foryœ 20

Katarzyna Kolenda-Zaleska 21

Katarzyna Kolenda-Zaleska 22

Katarzyna Kolenda-Zaleska 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Janina Ochojska 37

38

Jerzy Owsiak 39

Henryk WoŸniakowski 40

Henryk WoŸniakowski 41

ks. Adam Boniecki 42

43

Jerzy Illg 44

Henryk WoŸniakowski, Dorota Segda 45

Dorota Segda 46

Dorota Segda 47

ks. Adam Boniecki 48

Jerzy Illg 49

Janina Ochojska 50

Dorota Segda 51

52

53

Róża Thun 54

55

56

Rektor Wojciech Nowak 57

58

Rektor Wojciech Nowak, Jerzy Owsiak 59

60

Róża Thun, Jerzy Illg 61

Józef Puciłowski OP, ks. Adam Boniecki 62

Jerzy Owsiak, Henryk WoŸniakowski 63

64

65

Anna Dymna 66

Anna Dymna 67

Anna Dymna 68

Róża Thun 69

70

71

Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 72

Józef Puciłowski OP 73

Janina Ochojska 74

Krystyna Zachwatowicz 75

76

77

ks. Adam Boniecki 78

79

80

81

82

Łukasz Tischner 83

84

Łukasz Tischner 85

Józef Puciłowski OP, Jerzy Owsiak 86

Józef Puciłowski OP, Jerzy Owsiak 87

Łukasz Tischner 88

89

90

91

BESTER QUARTET 92

93

94

95

Dorota Segda 96

97

98

99

100

101

Dorota Segda, Stanisław Radwan 102

Karol Tarnowski 103

BESTER QUARTET 104

105

o. Ludwik Wiœniewski 106

107

Jolanta Kogut 108

Jolanta Kogut 109

ks. Adam Boniecki 110

ks. Adam Boniecki 111

Łukasz Garbal 112

o. Ludwik Wiœniewski 113

Jerzy Owsiak 114

Łukasz Tischner 115

116

ks. Adam Boniecki 117

Henryk WoŸniakowski 118

o. Ludwik Wiœniewski, ks. Adam Boniecki 119

o. Ludwik Wiœniewski, ks. Adam Boniecki 120

Henryk WoŸniakowski 121

o. Ludwik Wiœniewski 122

o. Ludwik Wiœniewski 123

ks. Adam Boniecki 124

o. Ludwik Wiœniewski 125

ks. Adam Boniecki 126

127

128

Łukasz Garbal 129

130

Jolanta Kogut 131

Łukasz Garbal 132

Hestia 133

Łukasz Garbal 134

Łukasz Garbal 135

136

137

138

139

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 140

141

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 143

Jerzy Owsiak, ks. Adam Boniecki 144

Jerzy Owsiak 145

Jolanta Kogut 146

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 147

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 148

149

Jerzy Owsiak 150

Jerzy Owsiak 151

ks. Adam Boniecki 152

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 153

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 154

Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 155

Jerzy Owsiak, ks. Adam Boniecki 156

Jerzy Owsiak, ks. Adam Boniecki 157

Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 158

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 159

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 160

Łukasz Garbal 161

162

Jerzy Owsiak 164

Jerzy Owsiak 165

Jerzy Owsiak 166

Jerzy Owsiak 167

Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak 168

Jerzy Owsiak 169

170

Jerzy Owsiak 171

Łukasz Garbal 172

Jerzy Owsiak 173

Jerzy Owsiak 174

176

177

178

179

180

181

ks. Adam Boniecki 182

183

BESTER QUARTET 184

BESTER QUARTET 185

186

Wojciech Bonowicz 187

188

189

BESTER QUARTET 190

BESTER QUARTET 191

BESTER QUARTET 192

193

194

195

196

197

Home