Nadziejność, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019 05 20    ok. 50 zdjęć Home
prof. Karol Tarnowski, prof. Marek Drwięga, prof. Jacek Filek
O NADZIEI I NADZIEJNOŚCI

Karol Tarnowski, Marek Drwięga, Jacek Filek, Maria Karolczak 1

Maria Karolczak 2

Adam Hernas 3

Maria Karolczak 4

Wojciech Bonowicz 5

Karol Tarnowski 6

Marek Drwięga 7

Wojciech Bonowicz 8

Marek Drwięga 9

Karol Tarnowski 10

Marek Drwięga 11

Jacek Filek 12

Jacek Filek 13

Jacek Filek 14

Karol Tarnowski 15

Marek Drwięga 16

17

Jacek Filek 18

Karol Tarnowski 19

Jacek Filek 20

Karol Tarnowski 21

Marek Drwięga 22

23

Karol Tarnowski 24

Karol Tarnowski 26

Marek Drwięga 27

Karol Tarnowski 28

Marek Drwięga 29

Maria Karolczak 30

31

Wojciech Zalewski 32

Jacek Filek 33

34

35

Jacek Filek 36

37

38

Karol Tarnowski 39

40

41

42

43

44

45

46

47

Home