Dydona i Eneasz, Opera Rara 2021, ICE, transmisja live, 2021 02 01 Home

Dydona i Eneasz, Łaźnia Nowa, 2019 08 23    ok. 130 zdjęć Home
Capella Cracoviensis

Michalina Bienkiewicz 1

Agnieszka Świątkowska skrzypce, Beata Nawrocka skrzypce, Jacek Dumanowski altówka 2

Aleksander Mocek klawesyn, Konrad Górka wiolonczela 3

Antonina Ruda 4

Aleksander Mocek klawesyn, Konrad Górka wiolonczela 5

6

7

Ilona Szczepańska 8

Ilona Szczepańska 9

Ilona Szczepańska 10

11

12

13

Ilona Szczepańska 14

15

16

Ilona Szczepańska 17

Antonina Ruda 18

Antonina Ruda 19

20

Michalina Bienkiewicz 21

22

23

24

25

26

Piotr Kwinta 27

Piotr Kwinta 28

29

30

31

Michalina Bienkiewicz 32

Ilona Szczepańska, Piotr Kwinta 33

34

35

36

37

Przemysław Bałka 38

Przemysław Bałka 39

40

41

Przemysław Bałka 42

43

44

45

Przemysław Bałka 46

Przemysław Bałka 47

48

Michalina Bienkiewicz 49

Przemysław Bałka 50

51

52

Przemysław Bałka 53

54

55

Antonina Ruda 56

Antonina Ruda 57

Michalina Bienkiewicz 58

Antonina Ruda 59

Michalina Bienkiewicz 60

Przemysław Bałka 61

62

Michalina Bienkiewicz 63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Michalina Bienkiewicz 78

Michalina Bienkiewicz 79

Michalina Bienkiewicz 80

Michalina Bienkiewicz 81

Antonina Ruda 82

Antonina Ruda 83

Antonina Ruda 84

Michalina Bienkiewicz, Przemysław Bałka 85

86

87

88

89

90

Antonina Ruda, Piotr Kwinta 91

Antonina Ruda, Piotr Kwinta 92

Piotr Kwinta 93

94

95

96

97

98

Przemysław Bałka 99

100

Michalina Bienkiewicz 101

102

Michalina Bienkiewicz 103

Michalina Bienkiewicz 104

105

106

107

108

Ilona Szczepańska 109

110

111

112

Ilona Szczepańska 113

Ilona Szczepańska 114

115

116

117

118

119

120

121

Agnieszka Świątkowska skrzypce, Beata Nawrocka skrzypce, Jacek Dumanowski altówka 122

Natalia Iwaniec 123

124

125

126

127

128

Home