Timothy Garton Ash, Auditorium Maximum UJ, 2018 04 19    ok. 100 zdjęć Home
COLLOQUIA TISCHNERIANA Wolne słowo: dziesięć zasad dla połączonego świata

1

2

Żonkil - Powstanie w Getcie Warszawskim
3

4

Timothy Garton Ash 5

Timothy Garton Ash 6

Timothy Garton Ash 7

Timothy Garton Ash 8

Timothy Garton Ash 9

10

11

Jolanta Kogut, Timothy Garton Ash 12

13

Jolanta Kogut 14

Łukasz Tischner 15

Anna Dziurdzikowska 16

17

Kazimierz Urbańczyk 18

19

Marcin Pera 20

Aleksander Fiut 21

Aleksander Fiut 22

Aleksander Fiut 23

Jan Gordziałkowski 24

Jerzy Illg 25

Dorota Segda 26

Dorota Segda 27

28

29

Dorota Segda 30

Jerzy Illg 31

Wojciech Bonowicz 32

Karol Tarnowski 33

Karol Tarnowski 34

Agnieszka Foryś 35

Agnieszka Foryś 36

Joanna Barcik 37

38

Łukasz Tischner 39

40

41

Dorota Segda 42

Dorota Segda 43

44

45

46

47

48

49

Dominika Kozłowska 50

Dominika Kozłowska 51

Dominika Kozłowska, Jolanta Kogut 52

53

Wojciech Jagielski 54

Henryk Woźniakowski 55

56

57

58

59

Timothy Garton Ash 60

Timothy Garton Ash 61

62

63

64

Timothy Garton Ash 65

Timothy Garton Ash 66

67

68

69

70

71

72

Dominika Kozłowska 73

Andrzej Tombiński 74

75

76

Dominika Kozłowska 77

78

Henryk Woźniakowski 79

Dominika Kozłowska 80

81

Wojciech Bonowicz 82

83

Wojciech Jagielski 84

85

86

Henryk Woźniakowski 87

Timothy Garton Ash 88

89

Wojciech Jagielski 90

91

Dominika Kozłowska 92

93

94

Dominika Kozłowska, Timothy Garton Ash 95

96

97

Henryk Woźniakowski 98

Jan Gordziałkowski 99

Wojciech Jagielski 100

Karol Tarnowski 101

Dorota Segda 102

103

104

Home