Kwartet Śląski, MOCAK, Kraków, 2018 11 29    ok. 50 zdjęć Home

Szymon Krzeszowiec 1

Szymon Krzeszowiec 2

Arkadiusz Kubica 3

Piotr Janosik 4

Kwartet Śląski 5

6

Piotr Janosik 7

Łukasz Syrnicki 8

Szymon Krzeszowiec 9

Arkadiusz Kubica 10

Łukasz Syrnicki 11

Łukasz Syrnicki 12

Łukasz Syrnicki 13

Łukasz Syrnicki 14

Łukasz Syrnicki 15

Piotr Janosik 16

Szymon Krzeszowiec 17

Piotr Janosik 19

Piotr Szymyślik 20

21

22

Piotr Szymyślik 23

Piotr Szymyślik 24

Piotr Szymyślik 25

26

Piotr Szymyślik 27

Piotr Janosik 28

Piotr Janosik 29

30

Łukasz Syrnicki 31

32

Kwartet Śląski 33

34

Kwartet Śląski 35

Arkadiusz Kubica 36

37

Arkadiusz Kubica 38

Arkadiusz Kubica 39

Arkadiusz Kubica 40

Piotr Janosik 41

Kwartet Śląski 42

Kwartet Śląski 43

44

Arkadiusz Kubica 45

Arkadiusz Kubica 46

Szymon Krzeszowiec 47

48

Home