Norman Davies, Przypadki w Historii, 2018 04 05    ponad 30 zdjęć Home
Wielkie Pytania w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński, Miasto Kraków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

Home