Muzycy, projekt wszczęty u Zalipianek, BP+TC+DN+AW, 2018 10 16
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, ul. Basztowa 8

Wystawa Wszystkie wydarzenia, zdjęcia Home

 

Wszystkie wydarzenia: