Ryszard Krynicki, Bronisław Maj, deRevo cafe, 2018 06 01    ok. 40 zdjęć (+10) Home
Szymborska Wisława, Herbert Zbigniew, Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955-1996. Redakcja i opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. Wydawnictwo A5 K. Krynicka

Ryszard Krynicki 1

Barbara Rusinek 2

Krystyna Krynicka 3

Ryszard Krynicki 4

Krystyna Krynicka 5

Barbara Rusinek 6

Ryszard Krynicki 7

Bronisław Maj 8

9

10

Bronisław Maj 11

Krystyna Krynicka 12

Ryszard Krynicki 13

14

Michał Rusinek 15

Bronisław Maj 16

Ryszard Krynicki 17

Ryszard Krynicki 18

Błażej Strzelczyk 19

Bronisław Maj, Ryszard Krynicki 20

Ryszard Krynicki 21

Ryszard Krynicki 23

Bronisław Maj, Ryszard Krynicki 24

Bronisław Maj 25

Michał Rusinek 26

27

28

29

30

Ryszard Krynicki 31

32

Bronisław Maj 33

Bronisław Maj 34

Ryszard Krynicki 35

Ryszard Krynicki 36

Ryszard Krynicki 37

Bronisław Maj, Ryszard Krynicki 38

Bronisław Maj, Ryszard Krynicki 39

40

41

42

43

Błażej Strzelczyk 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Home