Tarnowskie Góry, Muzeum, 2017 03 31, foto głównie DN, Wieczór pod renesansowym stropem
foto: Mikołaj foto: Teodor Wystawiane zdjęcia Tarnowskie Góry wg AW Muzeum-1 -2- Home

Dal z Pierogarni
2

Niestety Góry św Anny nie widać, tylko Gajowice nad Toszkiem
1

Komin - Kalety, wiatraki - Strzebiń
3

Droga do Strzybnicy
5


Z biura Muzeum
7

Tarnowskie Góry, Ratusz 8

6


9

wiem, że nic nie widać
10


11

12

13

Edward Inglot 14

Ilona Inglot 15

Zofia Krzykowska 16

17

18

19

20

21

22

Arkadiusz Czech, Adam Walanus 23

Mieczysław Kurzak, Ilona Inglot 24

25

26

27

Krystian Krzemiński 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Krystian Krzemiński 41

42

43

Adam Walanus, Krystian Krzemiński 44

Adam Walanus 45

46

47

Arkadiusz Czech 48

49

50

51

Zofia Krzykowska 52

53

Bronek B, kolega z klasy LO, jedyny obecny
54

Adam Walanus 55

Adam Walanus 56

57

Adam Walanus 58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Krystian Krzemiński 70

71

Adam Walanus 72

Arkadiusz Czech 73

74

75

Krystian Krzemiński, Zofia Krzykowska 76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Zofia Krzykowska, Teodor Segiet 100

101

102


Krk


103

104

105

106

107

Adam Walanus 108

109


110

111


121


Ze strony Muzeum. Krystian Krzemiński.

W piątek, 31 marca 2017 roku, reprezentacyjna sala muzeum wypełniła się do ostatniego miejsca podczas „Wieczoru pod renesansowym stropem” z prof. dr. hab. inż. Adamem Walanusem – tarnogórzaninem, pracownikiem naukowym Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przybyłych na spotkanie powitała dyrektor muzeum Zofia Krzykowska. Wśród nich byli m.in. żona i krewni Pana Profesora oraz jego szkolne koleżanki i koledzy, jak również burmistrz Arkadiusz Czech, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kandzia, stali bywalcy i mieszkańcy. Spotkanie prowadził Krystian Krzemiński.

Pan Profesor mieszaka z rodziną w Krakowie, jednak lata szkolne spędził w Tarnowskich Górach. Uczył się w Szkole Podstawowej nr 2, maturę zdał w 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Ciepło i serdecznie wspominał swoich nauczycieli, wychowawców i zawiązane w tym okresie przyjaźnie z rówieśnikami. Szczególnie upodobał sobie przedmioty ścisłe, dlatego rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po pięciu latach z wyróżnieniem ukończył te studnia. Przed publicznością starał się „przetłumaczyć” tytuł swojej tajemniczo brzmiącej pracy magisterskiej: „Rozkład prawdopodobieństwa ilorazu zliczeń mionów w liczniku proporcjonalnym”.

Przez 12 lat pracował na stanowisku asystenta i adiunkta w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej. W 1983 roku obronił doktorat w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, zaś w 2002 roku – habilitację na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W 2014 roku uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk o Ziemi.

Dalsze lata pracy naukowej i dydaktycznej miały miejsce m.in. w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. W latach 2003 – 2006 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś z Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH związany jest od 2007 roku. Specjalnością naukową Pana Profesora jest analiza danych i metody statystyczne w naukach przyrodniczych.

Od wielu lat szczególną sferą zainteresowań Pana Profesora pozostaje fotografia, na której utrwala m.in. życie rodzinne, podróże, niezwykłe zjawiska przyrodnicze, odwiedzane miasta, znane i przypadkowo spotkane osoby, migawki z dawnego i obecnego miasta rodzinnego, również z jego zakątkami, podwórkami i bawiącymi się dziećmi. Po spotkaniu z Panem Profesorem można było zobaczyć na przygotowanej wystawie jego ciekawe, piękne i artystyczne zdjęcia.


Home