Tarnowskie Góry (ja), Przebłysk, 2017 09 06, DN: foto Dorota Nalepka    ok. 130 zdjęć,    zdjęcia Teodora Home

Tarnowskie Góry 1

2

Tarnowskie Góry 3

Tarnowskie Góry 4

5

6

7

8

9

10

DN1

DN2

11

12

13

DN3

DN4

Tarnowskie Góry 14

Tarnowskie Góry

16

Marta Burian 18

19

20

Arkadiusz Czech 21

Arkadiusz Czech 22

DN5

Arkadiusz Czech DN6

23

DN7

DN8

DN9

24

25

DN10

DN11

26

27

28

29

30

DN12

31

32

DN13

DN14

Anna i Teodor Segietowie 33

DN15

34

DN16

DN17

35

36

37

38

DN18

39

40

DN19

DN20

DN21

DN22

DN23

41

DN24

42

Marta Burian 43

ks. Sebastian Mendrok 44

Arkadiusz Czech 45

Arkadiusz Czech 46

DN25

47

ks. Sebastian Mendrok 48

DN26

Marta Burian 49

Marta Burian 50

Arkadiusz Czech 51

ks. Sebastian Mendrok 52

Marta Burian 53

Marta Burian 54

55

56

DN27

57

58

59

60

Arkadiusz Czech 61

DN28

62

63

Ewa Trojan 64

ks. Sebastian Mendrok 65

DN29

66

DN30

DN31

DN32

DN33

DN34

DN35

67

DN36

DN37

DN38

68

69

DN39

DN40

DN41

DN42

DN43

DN44

70

Werner Lubos 71

Werner Lubos DN45

Renata Głuszek 72

73

74

75

DN46

DN47

Renata Głuszek 76

77

78

Tarnowskie Góry, kościół Ewangelicki 79

Tarnowskie Góry, kościół Ewangelicki 80

Werner Lubos DN48

Werner Lubos DN49

DN50

DN51

DN52

Tarnowskie Góry 81

Tarnowskie Góry, kościół Ewangelicki DN53

Tarnowskie Góry, kościół Ewangelicki 82

Tarnowskie Góry 83

Home