Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka, Tischner na dzisiaj, Herbewo, 2017 01 29 Home
Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!, Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego

z Herbewa 1

z Herbewa 2

z Herbewa 3

Herbewo 4

5

dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka 6

7

Prof. Karol Tarnowski 8

prof. Zofia Zarębianka, Prof. Karol Tarnowski 9

Herbewo 11

Jan Gordziałkowski, Ewa Nalepa 12

Herbewo 13

prof. Zofia Zarębianka 14

Bożena Urbańczyk, dr Anna Karoń Ostrowska 15

Dorota Nalepka, prof. Zofia Zarębianka 16

Maria Tarnowska 17

Zofia Strusiowa 18

Herbewo 20

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska 21

Jan Gordziałkowski 22

dr Anna Karoń Ostrowska 23

prof. Zofia Zarębianka 24

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka 25

Prof. Karol Tarnowski 26

prof. Zofia Zarębianka 27

dr Anna Karoń Ostrowska 28

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska 29

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska 30

Prof. Karol Tarnowski 31

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka 32

dr Anna Karoń Ostrowska 33

dr Anna Karoń Ostrowska 34

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska 35

36

37

38

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka 39

Herbewo 40

Herbewo 41

42

Maria Tarnowska 43

Bożena Urbańczyk 44

Herbewo 45

Jan Gordziałkowski 46

Jan Gordziałkowski 47

48

dr Anna Karoń Ostrowska 49

50

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka 51

52

Joanna Mysona Byrska 53

54

Kazimierz Urbańczyk 55

Herbewo 56

Herbewo 57

Jan Gordziałkowski, Prof. Karol Tarnowski 58

Jan Gordziałkowski, Prof. Karol Tarnowski 59

dr Anna Karoń Ostrowska 60

dr Anna Karoń Ostrowska 61

Prof. Karol Tarnowski 62

Zbigniew Ćwikliński 63

64

Maria Tarnowska 65

Herbewo 66

67

68

69

70

Maria Tarnowska 71

Zbigniew Ćwikliński 72

Maria Tarnowska 73

Joanna Mysona Byrska 74

Maria Tarnowska, Prof. Karol Tarnowski 75

Karol i Maria Tarnowscy 76

Piotr Winskowski 77

Dorota Nalepka 78

Joanna Mysona Byrska 79

80

81

82

Prof. Karol Tarnowski 83

Prof. Karol Tarnowski, dr Anna Karoń Ostrowska, prof. Zofia Zarębianka 84

85

86

87

88

89

Karol i Maria Tarnowscy 90

Home