Koncert finałowy 29. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, Filharmonia Krakowska, 2017 04 30 Home
ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI
JERZY SWOBODA – dyrygent, WOJCIECH SOKOŁOWSKI – klarnet, CEZARY SANECKI – fortepian, DOMINIK POŁOŃSKI – wiolonczela

Sławomir Kaczorowski Koncert na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową
Maciej Jabłoński III Symfonia na orkiestrę symfoniczną

1

2

JERZY SWOBODA 3

JERZY SWOBODA 4

WOJCIECH SOKOŁOWSKI 5

6

WOJCIECH SOKOŁOWSKI 7

WOJCIECH SOKOŁOWSKI 8

WOJCIECH SOKOŁOWSKI 9

10

11

WOJCIECH SOKOŁOWSKI 12

WOJCIECH SOKOŁOWSKI 13

14

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 15

17

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 18

CEZARY SANECKI 19

20

DOMINIK POŁOŃSKI 21

DOMINIK POŁOŃSKI 22

DOMINIK POŁOŃSKI 23

DOMINIK POŁOŃSKI 24

DOMINIK POŁOŃSKI 25

DOMINIK POŁOŃSKI 26

DOMINIK POŁOŃSKI 27

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 28

Sławomir Kaczorowski 29

30

31

Sławomir Kaczorowski 32

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 33

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 34

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 35

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 36

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 37

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 38

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 39

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 40

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 41

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 42

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 43

Maciej Jabłoński 44

Maciej Jabłoński 45

ORKIESTRA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI 46

Home