Punktów w kwadracie jest tyle, co liczb rzeczywistych.
Kursor na biały kwadrat. Punkt na liczbę rzeczywistą.

r ← (x, y)

Drobne oszustwo polega na tym, że kwadrat składa się z pixeli, których jest 500x500. Żeby po podzieleniu pozycji kursora przez 500 mieć więcej cyfr po przecinku dodaje się liczbę losową. Można to tak interpretować, że mysz to przedmiot, który przesuwamy analogowo i ta dodawana liczba losowa, to aktualne położenie myszy w ramach piksela. To by odpowiadało dokładności grubo poniżej rozmiaru atomów. Wystarczy. A wobec ∞ takie samo nic, jak wszystko.