2suma wcześniejszych
Emil L. Post Recursively enumerable sets of positive integers and their decision problems

i=0, j=0 //tekst programu uproszczony, prawdziwy w środku
powtarzaj { x=2^j; j=j+x
wypisz+=' '+(i+1)+'→'+x+', '
i=i+1 }