Dość duża liczba: (10*100)224 = 1050331648; tyle jest różnych powyższych obrazków.

Na cały biały (albo czarny, albo jakikolwiek inny ale konkretny) trzeba by czekać mniej więcej, średnio, 3 miliony razy dłużej niż nasz Wszechświat istnieje. Gdyby zero miało szerokość milimetra, to wypisana wyżej liczba miałaby długość 50 km. Gdyby powyższe kwadraciki zrobić mniejsze, jednopixelowe, a pasek powiększyć na cały ekran, to omawiana liczba byłaby nieco dłuższa od obwodu Ziemi.