Funkcja ζ Riemanna a liczba π

Suma odwrotności kwadratów liczb naturalnych (wszystkich) wynosi π2/6 (liczyć można to tu, s=2).

π2/6 = 1.644934067... =

Nieskończenie wiele liczb naturalnych daje nieskończoną liczbę π =

Dla s=4 (czwarte potęgi, 1/1 + 1/16 + 1/81 + ...) dostajemy π4/90, dla s=6 π6/945, następne mianowniki wynoszą: 93555, 638512875, 18243225, 325641566250, 38979295480125, 1531329465290625, 13447856940643125, 201919571963756521875, 11094481976030578125, 564653660170076273671875, 5660878804669082674070015625, 62490220571022341207266406250, ...