Krakowski u Berlińskiego Klubu Tygdnika Powszechnego 2015 11 20-22 Home
CZY NADAL PRZEBACZAĆ? JAK WSPOMINAĆ? REFLEKSJE Z OKAZJI PÓŁWIECZA LISTU BISKUPÓW POLSKICH DO BISKUPÓW NIEMIECKICH
dr Robert Żurek

Amstel House
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Barbara Matusik, Stanisław Matusik 17

18

19

20

21


sobota
22

Amstel House, Berlin 23

24

25

26

27

28

Jadwiga Konarzewska-Kracik 29

30

Dmitrijs Sazonovs, Dmitry Sazonov 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Stanisław Struś 43

44

Jadwiga Konarzewska-Kracik 45

46

47

48

Adam Walanus 49

Dorota Nalepka, Jadwiga Konarzewska-Kracik 50

51

52

53


54

55

56

57

61

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Dorota Nalepka, Jadwiga Konarzewska-Kracik 77

78

79

80

81

82

83

Robert Żurek 84

Genwefa Malik 85

86

87

Paulina Gulińska-Jurgiel 88

89

Anna Wallentin 90

91

92

Robert Żurek 93

94

Robert Żurek 95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Krystyna Gałkowska 105

Danuta Srzednicka 106

prof. Karol Tarnowski 107

Maria Wędzony 108

109

Anna Urbańczyk 110

Stanisław Matusik 111

112

Katarzyna Mroczek 113

Robert Żurek 114

115

116

prof. Karol Tarnowski 117

Bożena Urbańczyk 118

119

120

121

Robert Żurek 122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Maria Wędzony 135

136

Robert Żurek 137

138

139

Dorota Nalepka 140

141

142

143

144

145

Bożena Urbańczyk 146

147

ks. Andrzej Dołęga 148

149

150

151

152

153

154

155

Stanisłąw Struś, Stanisłąw Matusik 156


157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

ks. Andrzej Dołęga 174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

ks. Andrzej Dołęga 184

185

ks. Andrzej Dołęga 186

187

188

189

190

191

ks. Andrzej Dołęga 192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213


214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229


230

231

232

Kazimierz Urbańczyk 233

foto: Stanisław Struś

1

2

3

4

5

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events