Andrzej Wajda, Maja Ostaszewska, Wojciech Pszoniak, Robert Więckiewicz, Tadeusz Lubelski, Jerzy Sosnowski, Jerzy Illg, Kraków, Kino Kijów, 2014 01 31 Home

Andrzej Wajda, Wojciech Pszoniak

Andrzej Wajda, Wojciech Pszoniak

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Jerzy Illg

Maja Ostaszewska

Andrzej Wajda

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Robert Więckiewicz

Robert Więckiewicz

Andrzej Wajda

Maja Ostaszewska

Andrzej Wajda

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Andrzej Wajda

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Andrzej Wajda

Wojciech Pszoniak

Andrzej Wajda

Andrzej Wajda

Andrzej Wajda

Jerzy Sosnowski

Andrzej Wajda

Robert Więckiewicz

Andrzej Wajda

Maja Ostaszewska

Robert Więckiewicz

Maja Ostaszewska

Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Maja Ostaszewska

Wojciech Pszoniak, Jerzy Sosnowski

Tadeusz Lubelski

Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Maja Ostaszewska

Jerzy Illg

Maja Ostaszewska

Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz

Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz

Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz

Krystyna Zachwatowicz

Maja Ostaszewska

Jerzy Illg, Wojciech Pszoniak

Maja Ostaszewska

Maja Ostaszewska

Adam Zagajewski

Dorota Nalepka

Ryszard Krynicki

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events